f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2097 ตอนนาคำไฮ-หนองแวง ระหว่าง กม.19+700-กม.20+700 19/11/2561 29/08/2561 คค06122(ม.2)/68/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
62 งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2315 ตอนหนองวัวซอ-อูบมุง ระหว่าง กม.9+000-กม.12+200, กม.12+850-กม.19+000 19/11/2561 29/08/2561 คค06122(ม.2)/67/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
63 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอนหนองบัวลำภู- เขื่อนอุบลรัตน์ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+575-กม.23+775 19/11/2561 29/08/2561 คค06122(ม.2)/66/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
64 งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนหนองบัวลำภู-นาคำไฮ-วังสำราญ ระหว่าง กม.57+530-กม.66+400 RT. (เป็นช่วง ๆ) 19/11/2561 29/08/2561 คค06122(ม.2)/65/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
65 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนหนองบัวลำภู-นาคำไฮ ระหว่าง กม.46+030-กม.46+365 19/11/2561 29/08/2561 คค06122(ม.2)/64/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
66 งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนิคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภู ตอน 4 ระหว่าง กม.31+475-กม.38+250 (LT.) 19/11/2561 29/08/2561 คค06122(ม.2)/63/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
67 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนิคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภู ตอน 1 ระหว่าง กม.32+226-กม.33+273 (RT.) 19/11/2561 29/08/2561 คค06122(ม.2)/62/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
68 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนิคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภู ระหว่าง กม.34+887-กม.35+087 19/11/2561 29/08/2561 คค06122(ม.2)/61/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
69 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวง ทางหลวงหนองบัวลำภู บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนิคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภู ตอน 1 ระหว่าง กม.19+915-กม.20+735 19/11/2561 29/08/2561 คค06122(ม.2)/60/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
70 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 228 ตอน วังหมื่น-หนองบัวลำภู ระหว่าง กม.84+600-กม.85+370 19/11/2561 29/08/2561 คค06122(ม.2)/59/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
71 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอนหนองบัวลำภู-เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่าง กม.8+700-กม.10+490 19/11/2561 29/08/2561 คค06122(ม.2)/58/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
72 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวจราจร ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอนหนองบัวลำภู-เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่าง กม.30+000-กม.33+000, กม.38+200-กม.39+164 และทางหลวงหมายเลข 2470 ตอนทางเข้าโนนสัง ระหว่าง กม.0+000-กม.0+136 19/11/2561 29/08/2561 คค06122(ม.2)/57/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
73 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2420 ตอนศรีบุญเรือง-นากลาง ระหว่าง กม.5+000-กม.7+500 19/11/2561 29/08/2561 คค06122(ม.2)/56/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
74 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอนหนองบัวลำภู-เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่าง กม.50+100-กม.55+000 (เป็นช่วงๆ) 19/11/2561 29/08/2561 คค06122(ม.2)/55/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
75 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอนหนองบัวลำภู-เขื่อนอุบลรัตน์ ตอน 2 ระหว่าง กม.39+000-กม.39+284, กม.41+228-กม.42+239 19/11/2561 29/08/2561 คค06122(ม.2)/54/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 61 ถึง 75 จาก 129 รายการ