f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 228 ตอนห้วยสายหนัง-ศรีบุญเรือง ระหว่าง กม.51+400-กม.51+870 19/11/2561 29/08/2561 คค0612(ม.2)/53/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
77 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนิคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภู ตอน 1 ระหว่าง กม.14+108-กม.19+000 RT. 19/11/2561 29/08/2561 คค06122(ม.2)/52/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
78 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนาคำไฮ-วังสำราญ ระหว่าง กม.67+100-กม.69+500 และ กม.90+500-กม.91+073 19/11/2561 29/08/2561 คค06122(ม.2)/51/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
79 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนาคำไฮ-วังสำราญ ระหว่าง กม.66+400-กม.68+400 19/11/2561 29/08/2561 คค06122(ม.2)/50/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
80 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอนปากปวน-ปากภู ระหว่าง กม.347+396-กม.348+536 19/11/2561 29/08/2561 คค06122(ม.2)/49/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
81 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอนหลักร้อยหกสิบ-โนนสว่าง ตอน 1 ระหว่าง กม.319+107-กม.320+292 19/11/2561 29/08/2561 คค06122(ม.2)/48/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
82 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอนหลักร้อยหกสิบ-โนนสว่าง ตอน 2 ระหว่าง กม.306+490-กม.307+450 19/11/2561 29/08/2561 คค06122(ม.2)/47/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
83 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอน วังสะพุง-ตาวตาด ระหว่าง กม.2+950-กม.3+665 19/11/2561 29/08/2561 คค06122(ม.2)/46/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
84 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ห้วยเชียงดา-ปากชม ระหว่าง กม.136+075-กม.136+775 19/11/2561 29/08/2561 คค06122(ม.2)/45/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
85 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนภูสวรรค์-เลย ระหว่างกม.408+250-กม.409+000 19/11/2561 29/08/2561 คค06122(ม.2)/44/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
86 งานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2414 ตอนนาเมืองไทย-บ้านกลาง ระหว่าง กม.26+095-กม.27+050 19/11/2561 29/08/2561 คค06122(ม.2)/43/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
87 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2249 ตอนวังแคน-สงเปือย ระหว่าง กม.16+800-กม.17+950, กม.22+250-กม.24+160 19/11/2561 29/08/2561 คค06122(ม.2)/42/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
88 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2141 ตอนตาดข่า-ภูป่าไผ่ ระหว่าง กม.14+100-กม.15+000, กม.29+400-กม.30+750 19/11/2561 29/08/2561 คค06122(ม.2)/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
89 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2140 ตอนวังสะพุง-นาหลวง ระหว่าง กม.20+370-กม.23+233 19/11/2561 29/08/2561 คค06122(ม.2)/40/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
90 งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2019 ตอนโป่งวัว-อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ระหว่าง กม.0+215-กม.4+960 19/11/2561 29/08/2561 คค06122(ม.2)/39/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 76 ถึง 90 จาก 129 รายการ