f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ร่วมอวยพรและขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 นายวัฒโนทัย นาชัยเวียง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
ลงวันที่ 16/01/2567

วันพุธที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น. นายวรวุฒิ วิทยาพาสุข รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง (ฝ่ายปฏิบัติการ) นายณัฐฐพล พร้อมมูล รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง (ฝ่ายวิศวกรรม) เเละนางกมลวรรณ ฉัตรถี รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง (ฝ่ายบริหาร) นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดเเขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ร่วมอวยพรและขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 นายวัฒโนทัย นาชัยเวียง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ณ ชั้น 2 อาคาร 1 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1


'