f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
จุดพักรถหมวดทางหลวงเขาค้อ
ลงวันที่ 18/03/2567

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 เชิญชวน พักคน พักรถ ลดอุบัติเหตุ ณ จุดพักรถหมวดทางหลวงเขาค้อ เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนทางหลวง ให้ผู้ขับขี่ได้หยุดแวะพักรถ และผ่อนคลายอิริยาบท ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ลานจอดรถที่กว้างขวางร่มรื่น, ห้องน้ำสำหรับประชาชนทั่วไป พร้อมบริการลานกางเต็นท์ (ณ ลานกางเต็นท์รถทุกชนิดไม่สามารถขึ้นไปจอดได้ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าพักและนักท่องเที่ยว) สำหรับชมทะเลหมอกและชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า ชมพระจันทร์ขึ้นในยามค่ำคืน

โดยในขณะนี้ประชาชนที่ต้องการแวะพักผ่อนหรือพักค้างคืน สามารถเข้าพักได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมบริการประชาชน อยู่ภายในพื้นที่ “หมวดทางหลวงเขาค้อ” ตั้งอยู่ในทางหลวงหมายเลข 2196 ตอน นางั่ว – ทุ่งสมอ ที่ กม.23+600 (ใกล้แยกรื่นฤดี) และมีสิ่งอำนวยความสะดวก ดังนี้

  1. ห้องน้ำ (พร้อมอาบน้ำ) มีทั้งหมด 15 ห้อง แบ่งเป็น ห้องน้ำชาย 7 ห้อง ห้องน้ำหญิง 7 ห้อง ห้องน้ำผู้พิการ 1 ห้อง
  2. ลานกางเต็นท์สามารถรองรับได้ 40 เต็นท์ แบ่งเป็น โซน A จำนวน 10 เต็นท์ โซน B จำนวน 15 เต็นท์ โซน C จำนวน 15 เต็นท์ ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มลานกางเต็นท์ให้สามารถรองรับนักเที่ยวได้เพิ่มมากขึ้น
  3. กล้องวงจรปิด จำนวน 7 ตัว กระจายในพื้นที่โดยรอบ

ทั้งนี้ กรมทางหลวง ขอความร่วมมือโปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน


'