f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งตามโครงการ “กรมทางหลวง การประปาส่วนภูมิภาครวมใจต้านภัยแล้ง”
ลงวันที่ 25/02/2563

วันที่ (24 ก.พ. 2563) แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 โดยหมวดทางหลวงแคมป์สนได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งตามโครงการ “กรมทางหลวง การประปาส่วนภูมิภาครวมใจต้านภัยแล้ง” จำนวน 5 หลังคาเรือน ปริมาณน้ำ 6,000 ลิตร ระยะทางไปและกลับ 12 กิโลเมตร ในเขตพื้นที่ บ้านพักสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแคมป์สน , บ้านห้วยนา หมู่ที่ 9 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์


'