f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
511 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) บนทางหลวงหมายเลข 225 ตอนศรีมงคล-น้ำอ้อม ระหว่าง กม.128+535-กม.129+185 และทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนหนองแดง-ห้วยไร่ ระหว่าง กม.78+516-กม.78+675 19/09/2561 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
512 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 1301 ตอนหนองระมาน-วังโป่ง ตอน 2 ระหว่าง กม.13+850-กม.15+050 20/09/2561 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
513 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนซับสมอทอด-หนองไผ่ ระหว่าง กม.141+610-กม.142+725 LT. 19/09/2561 18,350,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
514 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข ๑13 ตอนชนแดน-ดงขุย ตอน 1 ระหว่าง กม.42+975-กม.44+100 20/09/2561 12,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
515 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอนวังพิกุล-ซับสมอทอด ตอน 1 ระหว่าง กม.102+4๐๐-กม.103+666 19/09/2561 12,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
516 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนแยกศรีเทพ-ซับบอน ตอน 1 ระหว่าง กม.31+400-กม.32+800 19/09/2561 12,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
517 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2398 ตอนนาเฉลียง-ซับพุทรา ตอน 2 ระหว่าง กม.4+600-กม.6+545, กม.10+100-กม.11+300 19/09/2561 16,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
518 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2398 ตอนซับพุทรา-ชนแดน ระหว่าง กม.29+496-กม.38+050 20/09/2561 11,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
519 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนแยกศรีเทพ-ซับบอน ระหว่าง กม.36+000-กม.38+500, กม.43+635-กม.45+900, กม.46+000-กม.47+925 20/09/2561 32,476,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
520 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข ๑13 ตอนชนแดน-ดงขุย ระหว่าง กม.51+150-กม.53+530 19/09/2561 10,008,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
521 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนคลองกระจัง-ศรีเทพ ระหว่าง กม.99+518-กม.101+715 20/09/2561 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
522 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ 'งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2(บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจัง - ศรีเทพ กม.87+062-กม.89+100 LT,RT , กม.96+600- กม.99+518 LT,RT 20/09/2561 15,390,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
523 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เข็กน้อย-แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ตอน 3 ระหว่าง กม.336+340-กม.338+930 19/09/2561 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
524 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เข็กน้อย-แยกอนุเสาวรีพ่อขุนผาเมือง ตอน 2 ระหว่าง กม.328+245-กม.330+937 21/08/2561 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
525 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำารโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน สักหลง-ด่านดู่ ที่ กม.273+775 19/09/2561 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 511 ถึง 525 จาก 537 รายการ