f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
226 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอนหนองบัวลำภู-เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่าง กม.50+100-กม.55+000 (เป็นช่วงๆ) 20/09/2561 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
227 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอนหนองบัวลำภู-เขื่อนอุบลรัตน์ ตอน 2 ระหว่าง กม.39+000-กม.39+284, กม.41+228-กม.42+239 20/09/2561 13,210,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
228 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 228 ตอนห้วยสายหนัง-ศรีบุญเรือง ระหว่าง กม.51+400-กม.51+870 20/09/2561 10,368,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
229 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนิคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภู ตอน 1 ระหว่าง กม.14+108-กม.19+000 RT. 20/09/2561 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
230 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนาคำไฮ-วังสำราญ ระหว่าง กม.67+100-กม.69+500 และ กม.90+500-กม.91+073 20/09/2561 10,454,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
231 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนาคำไฮ-วังสำราญ ระหว่าง กม.66+400-กม.68+400 20/09/2561 16,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
232 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอนปากปวน-ปากภู ระหว่าง กม.347+396-กม.348+536 20/09/2561 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
233 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอนหลักร้อยหกสิบ-โนนสว่าง ตอน 1 ระหว่าง กม.319+107-กม.320+292 20/09/2561 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
234 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอนหลักร้อยหกสิบ-โนนสว่าง ตอน 2 ระหว่าง กม.306+490-กม.307+450 20/09/2561 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
235 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอน วังสะพุง-ตาวตาด ระหว่าง กม.2+950-กม.3+665 20/09/2561 10,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
236 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ห้วยเชียงดา-ปากชม ระหว่าง กม.136+075-กม.136+775 20/09/2561 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
237 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนภูสวรรค์-เลย ระหว่างกม.408+250-กม.409+000 20/09/2561 14,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
238 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2414 ตอนนาเมืองไทย-บ้านกลาง ระหว่าง กม.26+095-กม.27+050 20/09/2561 11,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
239 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2249 ตอนวังแคน-สงเปือย ระหว่าง กม.16+800-กม.17+950, กม.22+250-กม.24+160 20/09/2561 18,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
240 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2141 ตอนตาดข่า-ภูป่าไผ่ ระหว่าง กม.14+100-กม.15+000, กม.29+400-กม.30+750 20/09/2561 18,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 226 ถึง 240 จาก 282 รายการ