f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนบ้านโตก - บุ่งน้ำเต้า ระหว่าง กม.๒๔๘+๘๔๐ - กม.๒๔๙+๓๖๐ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔ ตอนทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.๑๕+๒๗๕ - กม.๑๕+๕๔๐ 18/05/2563 1,993,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗๕ ตอนห้วยไร่ - ห้วยใหญ่ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๓๖+๐๐๐ - กม.๑๓๗+๓๕๐ 15/04/2563 1,943,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2402 ตอน จางวาง - ดงมูลเหล็กระหว่างกม.1+720 - กม.2+515 10/04/2563 500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2343 ตอน สักหลง - วังมล ระหว่างกม.3+422 - กม.4+212 19/03/2563 500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2005ตอน หล่มเก่า - วังบาลระหว่างกม.0+070 - กม.0+861 19/03/2563 500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 11/03/2563 13,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 11/03/2563 72,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 14 รายการ 11/03/2563 90,210.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒๗ รายการ 11/03/2563 82,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาทางแยกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (บริเวณแยกอาเซียน) และแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา ทางหลวงหมายเลข ๒๑ และทางหลวงหมายเลข ๑๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ 07/04/2563 10,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุโยธา จำนวน 9 รายการ 05/03/2563 325,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 05/03/2563 82,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 02/03/2563 235,935.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 02/03/2563 23,235.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 03/03/2563 367,641.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 638 รายการ