f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
46 28/08/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม (ครั้งที่ 2/2563) เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานของแขวงทางหลวงในสังกัด โดยมี นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุม
47 28/08/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อ การจัดเก็บข้อมูลโครงการก่อสร้างในรูปแบบไฟล์ออนไลน์ (Google Drive) โดยมี นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุม
48 26/08/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2563
49 21/08/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย นายชาญวิทย์ จันทร์ทับ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับงาน ตามสัญญาจ้างเลขที่ พช.2/12/2563 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 งานจ้างเหมาทำการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)
50 11/08/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยกระดงดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
51 06/08/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือการบริหารสัญญา งบประมาณการจ้างเหมาทำการก่อสร้าง
52 05/08/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ และจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เข็กน้อย – แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองระหว่าง กม.341 – กม.342 เพื่อหาสาเหตุแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติที่เกิดจากพายุซินลากู และแนวทางการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
53 05/08/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างในทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เข็กน้อย – แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง (เป็นช่วง ๆ)
54 31/07/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม (ครั้งที่ 1/2563) เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานของแขวงทางหลวงในสังกัด
55 30/07/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อ 1.การขาดแคลนบุคลากรพนักงานเครื่องกล, พนักงานขับ และพนักงานควบคุมเครื่องจักร 2.การแก้ไขแบบ และแก้ไขสัญญา โดยมี นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุม
56 24/07/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2563
57 23/07/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ควบคุมการซ่อมแซมทางเบี่ยงที่จุดก่อสร้างสะพาน เนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายชั่วโมง ทำให้น้ำท่วมสูงเป็นเหตุให้ทางเบี่ยงงานก่อสร้างสะพานขาด เป็นช่องกว้างประมาณ 10 เมตร บนทางหลวงหมายเลข 2108 ตอน ธาตุจอมศรี-ชมเจริญ กม. 0+195 อ.เชียงคาน จ.เลย
58 22/07/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่บริเวณ บ้านศิลา ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีฝนตกหนักน้ำท่วมสะพานห้วยน้ำย่า
59 20/07/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 สาย หนองบัวลำภู - เลย ตอน อ.นาวัง - บ.วังสำราญ ระหว่าง กม.71+675 - กม.81+821 และ กม.84+350 - กม.94+048 รวมระยะทางยาว 19.844 กิโลเมตร
60 10/07/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563