f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
46 19/09/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การศึกษาและออกแบบวางผังพื้นที่ เฉพาะชุมชนหล่มสัก ครั้งที่ 2
47 13/09/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมการประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)
48 12/09/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมประชุม และบรรยายสรุปผลการดำเนินงานแผนงานโครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256
49 09/09/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหารือ/ระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปีฯ
50 04/09/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมการประชุม TELE – CONFERANCE เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและความเสียหาย จากพายุ “โพดุล”
51 02/09/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม (ครั้งที่ 8/2562) เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานของแขวงทางหลวงในสังกัดฯ
52 02/09/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมเพื่อติดตามผลงานของ ส่วน/ฝ่าย/งาน ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (ครั้งที่ 8/2562)
53 02/09/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 8/2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562
54 02/09/2562 ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง,พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี
55 02/09/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานฝ่ายไทย ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพน้ำเหือง ไทย - ลาว ครั้งที่ 7
56 02/09/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานเปิดการสัมมนาสมาชิกกรมทางหลวง ประจำปี 2562 ครั้งที่ 8
57 23/08/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมการประชุมและรับฟังการบรรยายสรุป รับทราบปัญหา - อุปสรรค ที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานฯ
58 22/08/2562 ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
59 21/08/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมวาระยามเช้า (Morning Brief) ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2562
60 21/08/2562 ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ จากนายสุชาติ กลั่นทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์