f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
16 06/03/2563 นายปริญญา แสงสุวรรณ วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานประจำปี 2563 ณ สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
17 20/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) เป็นตัวแทนกรมทางหลวง วางพวงมาลาหน้าอนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ เนื่องในวันรำลึกวีรกรรมผู้เสียสละเขาค้อ ประจำปี 2563
18 22/01/2563 นายไพจิตร แสงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นำหน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มาแจกจ่ายให้กับ คณะผู้บริหาร, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ
19 09/01/2563 ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รส.ทล.6.1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง มอบเงินสวัสดิการทุนการศึกษา
20 27/12/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ตั้งจุดบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
21 27/12/2562 ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ร่วมการประชุมรับฟังนโยบายการเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
22 26/12/2562 ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
23 26/12/2562 ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย นายไพจิตร แสงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โจ๊ะโหวะ – อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า (ภูทับเบิก)
24 23/12/2562 นายสมัย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย และนายไพจิตร แสงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าจุดก่อสร้างโครงการซ่อมแซมทางหลวงหมายเลข 2331
25 18/12/2562 นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย และนายไพจิตร แสงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6, ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัดฯ, คณะผู้บริหาร, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายสมัย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และคณะ
26 18/12/2562 ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย และนายไพจิตร แสงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ร่วมการประชุม เพื่อติดตามผลการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมสวัสดิ์วรวิถี อาคารพหลโยธิน กรุงเทพฯ
27 13/12/2562 นายไพจิตร แสงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของ นายสมัย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
28 29/11/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมการประชุม VIDEO– CONFERANCE เพื่อเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
29 26/11/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน (ครั้งที่ 11/2562) เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานของแขวงทางหลวงในสังกัดฯ
30 26/11/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมเพื่อติดตามผลงานของ ส่วน/ฝ่าย/งาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (ครั้งที่ 11/2562)