f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
61 02/09/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม (ครั้งที่ 8/2562) เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานของแขวงทางหลวงในสังกัดฯ
62 02/09/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมเพื่อติดตามผลงานของ ส่วน/ฝ่าย/งาน ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (ครั้งที่ 8/2562)
63 02/09/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 8/2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562
64 02/09/2562 ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง,พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี
65 02/09/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานฝ่ายไทย ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพน้ำเหือง ไทย - ลาว ครั้งที่ 7
66 02/09/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานเปิดการสัมมนาสมาชิกกรมทางหลวง ประจำปี 2562 ครั้งที่ 8
67 23/08/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมการประชุมและรับฟังการบรรยายสรุป รับทราบปัญหา - อุปสรรค ที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานฯ
68 22/08/2562 ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
69 21/08/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมวาระยามเช้า (Morning Brief) ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2562
70 21/08/2562 ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ จากนายสุชาติ กลั่นทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
71 19/08/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 มอบหมายให้ ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม ดำนาข้าว ก้าวตามรอยพ่อ
72 06/08/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนงบประมาณ 2563
73 02/08/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนงบประมาณ 2563
74 01/08/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนงบประมาณ 2563
75 31/07/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม (ครั้งที่ 7/2562) เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานของแขวงทางหลวงในสังกัดฯ