f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
61 30/06/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างเหมาทำการโครงการงบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ - ซับสมอทอด
62 30/06/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563
63 25/06/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่ 7 ประจำเดือนมิถุนายน
64 24/06/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ร่วมประชุม หารือ ติดตามผลการดำเนินงานของเขตแขวง, ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับการก่อสร้าง และผลสรุปการเบิกจ่าย ประจำปี 2563
65 17/06/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เข็กน้อย – แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง
66 16/06/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบนโยบายการทำงานให้กับหน่วยงาน และแขวงทางหลวงในสังกัด
67 16/06/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 สักการะศาลพระพรหม, ศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลตายาย เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
68 08/05/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ขอเลื่อนวันประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งพนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานโยธา ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร จากวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 20 มิถุนายน 2563
69 08/05/2563 ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รส.ทล.6.1 รักษาราชการแทน ผส.ทล.6 เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกรมทางหลวง ผ่าน Application Zoom จากห้องประชุมมนัส คอวนิช กรุงเทพฯ มายังส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
70 08/05/2563 ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รส.ทล.6.1 รักษาราชการแทน ผส.ทล.6 เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกรมทางหลวง ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมมนัส คอวนิช กรุงเทพฯ มายังส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
71 03/04/2563 วันที่ 3 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณภายนอก และภายในของอาคารสำนักงานฯ
72 03/04/2563 วันที่ 3 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)ได้ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมจัดเตรียมแอลกอฮอล์ และเจลสำหรับล้างมือ ที่จุดคัดกรองให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ก่อนลงชื่อเข้าปฏิบัติงาน
73 02/04/2563 วันที่ 2 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ได้ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมจัดเตรียมแอลกอฮอล์ และเจลสำหรับล้างมือ ที่จุดคัดกรองให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ก่อนลงชื่อเข้าปฏิบัติงาน
74 01/04/2563 วันที่ 1 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ได้ดำเนินการมอบหน้ากากคลุมหน้า (Face Shield) ให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
75 01/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ได้ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมจัดเตรียมแอลกอฮอล์ และเจลสำหรับล้างมือ ที่จุดคัดกรองให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ก่อนลงชื่อเข้าปฏิบัติงาน