f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
121 05/02/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ร่วมกิจกรรม “วาระยามเช้า (Morning Brief)” จังหวัดเพชรบูรณ์
122 30/01/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนมกราคม 2562
123 25/01/2562 ต้อนรับ พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษของนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ
124 24/01/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมประจำเดือนมกราคม (ครั้งที่ 1/2562) เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานของแขวงทางหลวงในสังกัดฯ
125 24/01/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับ พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
126 15/01/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธาน ในการเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น”
127 10/01/2562 นายอภิชาติ จันทรทรัพย์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานประจำปี 2562
128 08/01/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ร่วมพิธีเปิดการจัดหน่วยให้บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่แก่ประชาชน
129 04/01/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับ นายอภิชาติ จันทรทรัพย์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ (รทว.) และคณะตรวจเยี่ยม
130 04/01/2562 คณะผู้บริหาร, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าพบนายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เพื่อสวัสดีปีใหม่และรับพร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในปีใหม่ พ.ศ.2562
131 04/01/2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง มอบเงินสวัสดิการทุนการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง มอบเงินสวัสดิการทุนการศึกษาประเภท ทุนรางวัลเรียนดี พร้อมใบเกียรติบัตรให้กับบุตรสมาชิกสหกรณ์ กรมทางหลวง ประจำปี 2562
132 26/12/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม (ครั้งที่ 12/2561)
133 26/12/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วน/ฝ่าย/งาน
134 19/12/2561 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมสภากาแฟ ประจำเดือนธันวาคม 2561
135 12/12/2561 ประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562