f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
136 06/12/2561 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 มอบหมายให้ นายไพจิตร แสงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจสอบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2331 ตอนโจ๊ะโหวะ - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า (ทางขึ้นภูทับเบิก)
137 06/12/2561 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) มอบหมายให้ ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
138 29/11/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน (ครั้งที่ 11/2561) เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานของแขวงทางหลวงในสังกัดฯ
139 20/11/2561 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของข้าราชการพลเรือน, ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการในภูมิภาค (ภาคเหนือ) ประจำปี 2561
140 14/11/2561 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจาก นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง
141 14/11/2561 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินการบูรณะโครงสร้างทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โจ๊ะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า (ทางขึ้นทับเบิก)
142 31/10/2561 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 10/2561 ประจำเดือนตุลาคม
143 31/10/2561 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุมรับฟังและเสนอความคิดเห็น กิจกรรมงานแก้ไข และป้องกันน้ำท่วม ครั้งที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 21