f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
106 29/03/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์
107 28/03/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมประจำเดือนมีนาคม (ครั้งที่ 3/2562) เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานของแขวงทางหลวงในสังกัดฯ
108 28/03/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมเพื่อติดตามผลงานของ ส่วน/ฝ่าย/งาน ประจำเดือนมีนาคม 2562
109 28/03/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนมีนาคม 2562 (ครั้งที่ 3/2562)
110 20/03/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมของงาน ประจำปี 2563
111 20/03/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธาน การประชุมการวางแผนการใช้แม็คโครเล็ก, เครื่องตัดหญ้า และรถบดสั่นสะเทือน
112 19/03/2562 ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
113 14/03/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดเพชรบูรณ์
114 06/03/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานกรรมการ ตรวจรับงานตาม สัญญาจ้างเลขที่ พช.1/6/2562
115 06/03/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ร่วมจัดกิจกรรมวาระยามเช้า (Morning Brief) จังหวัดเพชรบูรณ์
116 27/02/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ (ครั้งที่ 2/2562) เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานของแขวงทางหลวงในสังกัดฯ
117 27/02/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วน/ฝ่าย/งาน
118 26/02/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
119 26/02/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานกรรมการ ตรวจรับงานตาม สัญญาจ้างเลขที่ นภ./09/2562
120 20/02/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ