f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย นายไพจิตร แสงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี
ลงวันที่ 22/10/2562

วันที่ 20 ตุลาคม 2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย นายไพจิตร แสงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี โดยมี นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เป็นประธานในพิธี ณ วัดหนองคู ตำบลจาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ


'