f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
ลงวันที่ 26/12/2562

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ในการนี้ สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) โดย ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ได้เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์


'